Over Ons

Second Life Textile is een organisatie die zich inzet om in de behoefte naar gebruikt textiel te voorzien. Om onze missie in een paar woorden samen te vatten: Second Life Textile draagt als inzamelaar eraan bij dat gebruikt textiel een tweede leven krijgt.

Textielrecycling is binnen Nederland uitgegroeid tot een volwaardige ketenactiviteit, waaraan zowel inzamelaars van gedragen kleding, sorteerbedrijven als poetslap- en textielrecycling bedrijven deelnemen. Deze gezonde en bloeiende tak van de Nederlandse economie zorgt ervoor dat afgedankt textiel een tweede leven krijgt en niet vernietigd hoeft te worden in een verbrandingsoven.

Het produceren van nieuw textiel kost veel water en landbouwgrond; een van de redenen waardoor onze natuurlijke bronnen en grondstoffen worden uitgeput. De uitputting van bronnen en grondstoffen is een zorgelijke kwestie en dus vindt  Second Life Textile het grondig daarmee omspringen van groot belang. Al geruime tijd is de textielsector actief op het gebied van recycling, efficiënte logistiek en terugdringen van CO2-gebruik. Met oog op de toekomst en het welzijn van ons allemaal kunnen wij het ons niet permitteren zorgeloos met onze bronnen en ons milieu om te springen.

Hiernaast dragen de mensen binnen  Second Life Textile een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee om werkzoekende burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Via deze weg wil  Second Life Textile iets teruggeven aan de samenleving. Dit maakt deel uit van een van de waarden die bij  Second Life Textile hoog in het vaandel staan, namelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Bovenaan onze agenda staat het voldoende aandacht geven aan zowel mens als milieu.