Gemeenten

In het kader van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 hebben gemeenten de inspanningsverplichting om afval gescheiden in te zamelen. Veel gemeenten hebben geen apart beleid voor het inzamelen van textiel. Burgers verwachten echter wel dat het goed geregeld is.

Als professionele dienstverlener is Second Life Textile een zeer geschikte partner die u op transparante wijze helpt bij het realiseren van de doelstellingen van het LAP. Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds jaarlijks ruim 135 miljoen kilo textiel in de prullenbak verdwijnt. Samen met uw gemeente wil Second Life Textile de strijd aan gaan om dit te verminderen.