Certificering

  • SecondLife 05

  • Om gebruikte kleding, ander textiel en schoenen te mogen inzamelen, voldoet Second Life Textile aan alle wettelijke voorwaarden en regelgeving.

    Zo zijn wij onder nummer 520937VIHB geregistreerd op de V.I.H.B. lijst (Vervoeren – Inzamelen – Handelen – Bemiddelen). Deze registratie is alleen mogelijk als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Zo moet een bedrijf betrouwbaar zijn, over voldoende kredietwaardigheid beschikken en vakbekwaamheid hebben door in het bezit te zijn van een Vakdiploma Afvalstoffen. Uitsluitend dan is men gerechtigd om gebruikte kleding, ander textiel en schoeisel in te zamelen, te vervoeren, te bemiddelen en te verhandelen.

    Wij werken ook volgens de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen EVOA, die toeziet op internationale afvaltransporten en waarin het verboden is ongesorteerd textiel over de grens te vervoeren. ’Volgens dezelfde verordening is hiervoor gekozen, omdat in ons geval duurzaamheid gelijk staat aan het nastreven van economisch rendement.

    Al het door ons ingezamelde textiel wordt- zoals bij de EVOA verplicht is – in Nederland gesorteerd. Draagbare kleding gaat naar ‘warme’ en ‘koude’ landen’. De rest wordt opgewerkt tot garens voor tapijten en dekens en deels tot vezeldoek, voor vulling van matrassen, de auto- industrie en de productie van o.a. poetslappen. Hierdoor krijgt totaal 93 procent een ‘tweede leven’ wat ook meteen het hoogst haalbare percentage is. De overgebleven 7 procent die uiteindelijk als afval overblijft moet verbrand worden.